Forum Media Polska Sp. z o. o.

( 0.67 )

Opinie (11)

Walczcie z naciągaczami

Zapoznałem się ze wszystkimi wcześniejszymi wpisami. Wszyscy są oburzeni, agresywną formą prowadzenia sprzedaży swoich usług przez Forum Media Sp z o.o. Ażeby przestrzec i ograniczyć obszar tej nieuczciwej formy działalności proponuję wszystkim, którzy zostali naciągnięci na nie zamówione usługi wysyłanie pisma o następującej treści. "W związku z prowadzeniem nieuczciwej i agresywnej praktyki sprzedaży swoich produktów nie wyrażam zgody na dalsze przesyłanie na mój adres jakichkolwiek informacji marketingowych. Sprzeciwiam się przeciwko dalszemu przetwarzaniu moich danych osobowych oraz wnoszę o prawo do zapomnienia na podstawie art. 17 i 21 Rozporządzenia Parlamentu UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych"

naciągnie na kolejne aktualizacje

przy zamowieniach internetowych, które robię masowo, nie nadążyłbym nad przeczytaniem regulaminu wszystkich dostawców: po prostu jest domniemanie, że zamawiam to i tylko to co zamawiam, a nie zamawiam czegoś dodatkowo z automatu, Dla mnie liczba osób, które tak jak ja nieświadomie zostały obdarowane aktualizacjami dostępów bez wyraźnej zgody, świadczy o ewidentnym działaniu na szkodę klienta. e-mail ze stycznia: Dziękujemy za okazanie nam przez Państwa zaufania i skorzystanie z naszych usług. Dbamy o najwyższą jakość merytoryczną tworzonych przez nas produktów, dlatego jesteśmy przekonani, że cieszą się one Państwa uznaniem. Informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy wpłaty na poczet poniższej faktury VAT dotyczącej złożonego przez Państwa zamówienia: 1708202/2 - Emocje w przedszkolu. Problemy wychowawcze. Trudne sytuacje - dostęp do portalu: www.emocjewprzedszkolu.pl 6170817/1 - Emocje w przedszkolu. Problemy wychowawcze. Trudne sytuacje - 17 aktualizacja 12/2018 r. odpisałem: proszę o duplikaty faktur w celu dokładniejszej identyfikacji po otrzymaniu duplikatu napisałem: to jakieś nieporozumienie, zamawiałem raz - zakup jednorazowy - w październiku na taki zakup dostałem od szkoły środki - w grudniu nie wysyłałem żadnego zamówienia do Państwa, proszę mi wskazać na jakiej podstawie jest to kolejne zobowiązanie odpowiedzi na to nie dostałe ale za to dostałem kolejne wezwanie: Jednocześnie informujemy, iż minął termin płatności faktury i sprawa została przekazana do Działu Monitoringu Należności. Aby zablokować proces upominawczy prosimy o uregulowanie wskazanej niżej kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 2019-02-20. na co wysłałem info: już się w tej sprawie wypowiadałem: prosiłem o podanie podstaw dla których została mi wystawiona fv - czyli zamówienia ode mnie w tej kwestii Są to działania identyczne z takimi jak miałem kilka lat temu z firmy zagranicznej, która prosiła o aktualizację danych, a jednocześnie długi tekst w którym była ukryta informacja o tym, że jest to jednocześnie zamówienia wpisu do książki tel. Mnóstwo ludzi się na ten trick nabrało, łącznie ze mną: coś co wydaje się być niewinną prośbą o aktualizację staje się de facto zamówieniem, ale tak skonstruowane graficznie, że aby dawało wrażenie zwykłej, bezpłatnej aktualizacji danych. Takie praktyki są w założeniu oszustwem i choć formalnie wydają się że są przegraną dla klienta to materialne jest to czysta nieuczciwość. Proponuję wszystkim którzy to czytają, aby firmę zgłosić do rzecznika konsumenta za stosowanie takich praktyk. Ja to też zrobię...

Wyciąganie pieniędzy przez Forum Media Polska

We wrześniu 2017 r. zamówiłem płatny dostęp do serwisu prezentacjebhp.pl oferowanego przez Forum Media Polska Sp. z o.o. Opłacałem cyklicznie, co kwartał, zgodnie z umową faktury za dostarczoną usługę. Chciałem z tej platformy korzystać przez rok czasu, nie więcej, niestety w grudniu 2018 r. otrzymałem fakturę na kolejny okres abonamentowy. W mailu, który otrzymałem w wrześniu 2017 r. wraz z 1 fakturą, został umieszczony enigmatyczny zapis: "W celu zachowania ciągłości w doręczeniu kolejnych części kursu przedłużenie następuje automatycznie na kolejny cykl i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia. Wraz z ostatnią płytą danego cyklu zamieszczamy informację o zbliżającym się przedłużeniu i tematach kolejnych cykli. W razie konieczności rezygnacji należy w przeciągu 14 dni od otrzymania wiadomości przesłać rezygnację z przedłużenia na adres bok@forum-media.pl lub na adres Wydawnictwa. Warunki sprzedaży dostępne na stronie www.e-forum.pl oraz w siedzibie Wydawnictwa. Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową." W odniesieniu do tego, cytuję: "Wraz z ostatnią płytą danego cyklu zamieszczamy informację o zbliżającym się przedłużeniu i tematach kolejnych cykli." próżno oczekiwać informacji, chociażby drogą mailową o tym, że usługa dobiega końca i czy klient chce ją przedłużyć na kolejny okres. Firma wychodzi bowiem z założenia, że skoro płacił przez rok, to będzie chciał korzystać przez kolejny okres (domniemanie) i z automatu przedłuża usługa, wystawia kolejne faktury... Jeżeli Klient się nie zgadza z takimi praktykami, to nie ma szans na jakąkolwiek formę dialogu, liczy się dla Nich kasa, a nie Klient - ten nie musi być zadowolony, byleby płacił. Jeżeli nie chce zapłacić, to straszonko zewnętrznym Działem Windykacji. Co mówi na to polskie prawo? Niedozwolonym działaniem jest jakakolwiek FORMA NACISKU, czy to psychicznego, czy też fizycznego na konsumenta. Dotyczy to każdego etapu zawierania transakcji. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym „praktykę rynkową uznaje się za agresywną, jeżeli przez niedopuszczalny nacisk w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie względem produktu, i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez niego decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął”. Ustawa precyzuje, czym jest niedopuszczalny nacisk – uważa się za niego „każdy rodzaj wykorzystania przewagi wobec konsumenta, w szczególności użycie lub groźbę użycia przymusu fizycznego lub psychicznego, w sposób znacznie ograniczający zdolność przeciętnego konsumenta do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej umowy.” W tym przypadku formą nacisku, jest ukryta drobnym drukiem adnotacja, o automatycznym przedłużeniu dostępu do usługi, jak i brak informacji przypominającej (o której Firma wspomina) o tym, iż abonament danej usługi dobiega końca i czy Klient życzy sobie jej przedłużenie? Oczywiste jest, dlaczego firma unika informowania, jak i z automatu przedłuża dostęp do danej usługi, ponieważ stosuje agresywne praktyki rynkowe, a do jednej z nich należy: żądanie natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu lub przechowania produktów, które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale nie zostały zamówione przez konsumenta, z wyjątkiem sytuacji, gdy produkt jest produktem zastępczym dostarczonym zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.); Czy coś można z tym fantem zrobić? Jeżeli Klientem jest osoba fizyczna, zwykły człowiek, który nie prowadzi działalności gospodarczej - Federacja Praw Konsumenta powinna się zająć tą sprawą. Jeżeli Klientem jest podmiot gospodarczy, to zostaje sąd polubowny, ewentualnie próba mediacji z Firmą, która raczej nie przyniesie pozytywnego dla nas rezultatu. Dla nich liczy się tylko kasa. Jakość oferowanych usług pozostawia też wiele do życzenia. Serwis prezentacjebhp.pl jest ułomny. Oferowane kursy, nie są przygotowane jak to w zwyczaju robią profesjonalne firmy szkoleniowe. Są podzielone, nie ma żadnego kursu w całości, mało tego, są niekompletne, często nieaktualne, siermiężnie wykonane. Nie polecam usług tej firmy!!!

Naciągacze

Uwaga na naciągaczy z tego wydawnictwa, stosują nieuczciwe i agresywne praktyki sprzedazy, często wątpliwe pod kątem prawnym. Np - automatyczne przedłużanie umowy na kolejną prenumeratę, nękanie telefonami i namawianie na zakup kolejnych produktów (notabene słabych jakościowo), brak możliwości reklamacji czy rezygnacji z prenumeraty. Nie oddzwaniają na prośbę o kontakt, dzwonią jedynie wtedy jak chcą coś sprzedać. Najpierw wysylaja produkt, potem fakturę a potem pogróżki o windykacji. Jakość 'branżowego' pisma pozostawia wiele do życzenia, nie warto. Przestrzegam wszystkich przed tą firmą!

Kłamcy

Jest to bardzo nierzetelna firma, z którą się spotkałem. Kłamią, naciągają klientów, nie uwzględniają reklamacji, nie odbierają telefonów, nie oddzwaniają e-maile z prośbą o kontakt, nie uwzględniają reklamacji, są natarczywi i nachalni. Samowolnie przesyłają produkty, za które żądają zapłaty i podpierają się informacjami, które są wprawdzie zamieszczone na ich stronie, ale w taki sposób, że klient ich nie dostrzega. Jest to sprzeczne z polskim prawem. Wszystkie zamieszczane komunikaty powinny być czytelne, wyraźne, a zgoda klienta na jakieś dodatkowe produkty (aktualizacje, dalsze szkolenia, płyty itp.) nie może być domniemana. Działanie firmy jest agresywne i nastawione na szybki zarobek i wymuszenie pieniędzy od klienta. Jak radzić sobie z takim nieuczciwym procederem? Zgłosić na Policję próbę wyłudzenia pieniędzy. Początkowo jest na Policji problem z przyjęciem zgłoszenia, odsyłają do sądu, jako sprawę cywilną. Należy się uprzeć i stać na stanowisku, że jest to przestępstwo i wówczas przyjmują zgłoszenie. Na efekty trzeba poczekać. Jeśli więcej poszkodowanych osób zgłosi przestępstwo to w końcu prokuratura będzie musiała coś zrobić, bo jest to jawne oszustwo wyłudzenia pieniędzy.

Oszuści

Nie informują o możliwości zwrotu aktualizacji, która mnie nie zadowala. Każą płacić za towar który im zwróciłam. Nie zamawiałam u nich aktualizacji atlasu, a jednak mi przysłali. Oszuści

W kwietniu tego roku zarezerwowałam miejsce na kursie e

W kwietniu tego roku zarezerwowałam miejsce na kursie e- lerningowym prowadzonym przez firmę Forum Media Polska Sp. z o. o. . Okazało się , że skoro zgłosiłam rezerwację to automatycznie firma narzuca umowę , którą nie zrywają. Nie uczestniczyłam ani w kursie, ani nie korzystałam z materiałów a w ciągu tygodnia dostaje po 2 listy z upomnieniem o niezapłaconym kursie. Wszelkie rozmowy z pracownikami zawsze kończą się tym iż muszę im zapłacić za usługę. Nawet podczas jednej korespondencji pani stwierdziła żebym nie udawała się do rzecznika praw konsumentów bo ich firma temu prawu nie podlega . Wiec pytam się komu Forum Media Polska podlega, że zwyczajnego człowieka traktuje jak ciemnotę.

Odwiedzałeś ostatnio Forum Media Polska Sp. z o. o.?

Powiedz innym o swoich pozytywnych i negatywnych doświadczeniach

Dodaj opinię

Jesteś właścicielem tego miejsca?

Podobne firmy w okolicy

Zakład Doskonalenia Zawodowego

(4.00 )

Akademia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(2.75 )

Inkubator Przedsiębiorczości

(4.50 )

Poradnik jakości obsługi

Gdzie robić zakupy? RANKING najlepiej ocenianych supermarketów!

Gdzie najlepiej wybrać się na zakupy? W którym sklepie spotkacie najwyższą jakość obsługi, bez problemu znajdziecie produkty i skorzystacie z ciekawych promocji? Sprawdźcie nasz ranking najlepiej ocenianych supermarketów na portalu jakoscobslugi.pl!  

RANKING Najlepiej oceniane cukiernie i piekarnie

Sprawdź ranking najlepszych cukierni. Poniższe firmy otrzymały najlepsze opine na portalu Jakości Obsługi.Do rankingu zakwalifikowały się tylko te firmy, które miały więcej niż 10 opinii.

RANKING Najlepiej oceniane miejsca rozrywki

Sprawdź ranking najlepiej ocenianych miejsc rozrywki na portalu Jakości Obsługi. Poniższe firmy otrzymały najlepsze opinie i najwyższe oceny od użytkowników portalu. Do rankingu zakwalifikowały się tylko te centra rozrywki, które miały więcej niż 10 opinii.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności

Zrozumiałem