Zgłoś nadużycie

Opinia użytkownika: Klient_Ia8a

Dotycząca firmy: ERGO Hestia

Treść opinii: W dniu 4 sierpnia 2021 roku przeprowadziłem rozmowę z konsultantem firmy Ergo Hestia w celu omówienia szczegółów oferowanej polisy ubezpieczeniowej dla samochodu osobowego. W pierwszych zdaniach konsultant przedstawił swoje imię i nazwisko, a także poinformował o możliwości weryfikacji jego uprawnień do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Akceptując fakt, iż rozmowa mogła być rejestrowana o czym poinformował konsultant, rozmowę skierowano na przedmiot sprawy, tj. ofertę ubezpieczenia obowiązkowego - OC. Pracownik przedstawił kilka alternatywnych ofert, dał wybór klientowi, jednocześnie nie narzucając własnego punktu widzenia, a jedynie omawiając fakty i zależności pomiędzy poszczególnymi ofertami. Po zapoznaniu się ze szczegółami i wyborze konkretnej oferty konsultant przeszedł do weryfikacji danych osobowych, podanych wcześniej we wstępnym formularzu on-line. Po sprawdzeniu danych i przeczytaniu wszelkich oświadczeń wymaganych przepisami prawa, a także uzyskaniu akceptacji ze strony mnie - klienta, konsultant przeszedł do finalizacji transakcji. Na tym etapie zauważyć można było umiejętność oraz znajomość cross-sellingu. Przedstawione zostały możliwości rozbudowy polisy o ubezpieczenia takie jak NNW, AC, miniAC, ubezpieczenie szyb czy też pakiet Assistance. Jako klient zdecydowałem się rozszerzyć polisę o kilka z wymienionych propozycji po zapoznaniu się ze szczegółami oraz rozwianiu pojawiających się na bieżąco wątpliwości. Kompetencje pracownika, jakość prowadzonej rozmowy, znajomość oferty i umiejętności sprzedażowe konsultanta oceniam na 5 w skali 1-5 (gdzie 5 to najwyższa ocena). Całość rozmowy jak również kontakt z firmą począwszy od wypełnienia formularza on-line przez telefoniczną finalizację transakcji, aż do przesłania dokumentów na adres e-mail również oceniam na 5. Całościowo, relacja firma - klient przebiegała pomyślnie, bez żadnych zakłóceń, przeszkód, niedomówień czy też nieporozumień.